Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Náhradní plnění realizujeme prostřednictvím našeho obchodního partnera, chráněné dílny.

Výhody náhradního plnění

Získáte touto cestou užitečné služby či zboží

Nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Pomůže Vám splnit povinný podíl

Ušetříte na odvodu do státního rozpočtu

Povinný podíl lze splnit třemi způsoby:

  • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
  •  náhradní plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • odvedením do státního rozpočtu každoročně 2,5násobek průměrné mzdy v ČR za každou osobu zdravotně postiženou, kterou dle výše uvedené povinnosti nezaměstnáte.